logo Stichting Caribisch Spiritueel Centrum

Meditatie voor beginners

 Stichting C.S.C. organiseert 

via Zoom een virtuele cursus meditatie voor beginners.

 Wat is meditatie, wat betekent het voor de mens. Meditatie betekent jezelf leren kennen vanuit een bepaalt punt die er zorg voor draagt dat in plaats van naar buiten te kijken je leert naar binnen te kijken. Deze vorm van meditatie leert je contact te leggen met je spirituele gids, je bescherm engel of ook wel je innerlijke gids genoemd. 

Wij gaan van start op woensdag 26 oktober 2020 en de cursus duurt 8 weken en tijd van aanvang is 19.00 tot en met 20.30 uur.

U kunt met uw mobiele telefoon, laptop of computer de cursus volgen.

Het cursusgeld voor deze 8 weken bedraagt €50.

 U kunt zich aanmelden door het bedrag van €50 voor 24 oktober over te maken op rekeningnummer NL10 ABNA 0809324342. t.n.v. L.E. Neyhorst

Voor meer informatie kunt u  bellen met het nummer 0630421785.

Uw cursus leider is de holistisch therapeut,

Lesley Erick Neyhorst

 

Lezing:

 Reincarnatie en Karma 

Datum: zondag 2021

Locatie: wordt nog bekend gemaakt.

Tijd: 15:00 uur tot 18:00 uur (inloop 14:30 uur)

Bijdrage: €20

Hoe wordt reincarnatie en karma binnen onze Winti beleving genoemd, en hoe herken je dat?

Hoe verhoud karma zich in relatie tot reincarnatie?

Hoe ontstaat karma?

Kunu of karma, kan dat doorbroken worden?

 

Bent u geinterreseerd en kent u andere geinterreseerden?

Aanmelding:  

Uw holistisch therapeut,

Lesley Erick Neyhorst

 

 

meditatie

Mediteren met kinderen

Hoezo mediteren?
Kinderen hebben allerlei emoties. Het zijn ook deze emoties die er toe leiden dat kinderen met vormen van stress te maken hebben. Vaak genoeg kan een kind deze moeilijk onder woorden brengen, noch begrijpen, voorkomen of oplossen. Daar hebben zij hulp bij nodig.
Stichting Caribisch Spiritueel Centrum biedt deze hulp in de vorm van de cursus kindermeditatie.

Waarom meditatie met kinderen?
Door meditatie leren kinderen zichzelf kennen en hun bezorgdheden, gedachten en gevoelens te begrijpen. Meditatie is één van de belangrijkste manieren waarop we jonge kinderen kunnen helpen beter met hun leven om te gaan, zowel op persoonlijk als op theoretisch gebied. Meditatie biedt kinderen macht over hun denken en hun emoties, niet door een onderdrukkende zelfbeheersing, maar door meer zelfkennis en zelfacceptatie. Meditatie kan een ongelukkig kind niet in een handomdraai gelukkig maken of alle leed dat door anderen is toegebracht en waar sommige kinderen onder lijden, goedmaken. Meditatie kan leiden tot groter geluk en beter zelf management,
die er toe leidt dat kinderen zich beter gaan concentreren, hun creativiteit gaan inzetten, eigen waarde gaan inzien, daardoor beter presteren, hun geest verruimen, aspecten als zelfacceptatie en zelfvertrouwen herwinnen en versterken zodat problemen en zorgen niet meer zo bedreigend lijken. De cursus is er op gericht om kinderen weerbaar te maken voor de beproevingen die het leven voor ieder van ons, in petto heeft.

Resultaat: 
Aan het eind van de cursus zijn de kinderen toegerust met kennis en vaardigheden om door middel van meditatie:

  • zich kunnen ontspannen en contact maken met hun innerlijke zelf
  • een positief zelfbeeld hebben van zichzelf en komen tot zelfacceptatie
  • hun gevoelens en emoties beter kennen en rust, harmonie en evenwicht in zichzelf vinden
  • beter in balans komen en zich daardoor prettiger voelen in hun lijf
  • in staat zijn te kunnen omgaan met anderen
  • van ieder moment genieten en deze momenten accepteren zoals ze zijn.

Bent u geïnteresseerd als ouder of als verzorger van uw kind en kent u geïnteresseerden, dan kunt u bellen met het nummer 0630421785 voor meer informatie.

tarotkaarten

Tarotkaart leggen

Via Zoom een virtuele workshop Tarortkaart Leggen

Een luchtige workshop met diepgang, is de juiste omschrijving voor deze workshop tarotkaart leggen.  De combinatie van het leren van de basisbeginselen, het direct bij elkaar kunnen toepassen en de persoonlijke aandacht die we aan een ieder geven, maakt deze workshop voor alle deelnemers tot een boeiend bijeenkomst.

Alle informatie kunnen de deelnemers gebruiken als herinnering aan een zeer bijzondere ervaring.
De workshop gaat van start op zaterdag 26 januari 2021 van 11.00 - 14.00 uur .

Tijdsduur :10 weken.
Kosten    : 3 euro per uur totaal kost de workshop €90.

U kunt met uw mobiele telefoon, laptop of computer deelnemen aan deze cursus.

Ben je geinteresseerd of ken je andere geinteresseerden, meld je dan aan door het bedrag van €90 voor 24 januari over te maken op rekeningnummer NL10 ABNA 0809324342 t.n.v. L.E. Neyhorst. Wil je meer informatie dan kunt u me bellen op het nummer 0630421785. 

Uw Holistisch therapeut

Lesley Erick Neyhorst

 

Cursus Culturu Skoro

Via Zoom wordt er een virtuele Culturu Skoro georganiseerd.

De cursus gaat van start op maandag 25 januari 2021, en van 19.00- 21.00 uur. De cursus duurt 10 weken (29 maart) en kost €80. U kunt zich aanmelden door het bedrag van €80 voor 23 januari over te maken op rekeningnummer NL10 ABNA 0809324342 t.n.v. L.E. Neyhorst 

Ik heb geconstateerd dat er grote verwarring ontstaat als het om de Winti Religie gaat en het onbegrip en de tegenstrijdige stellingen op dit gebied. Vanuit dit standpunt voel ik mij verplicht met jullie de uitdaging aan te gaan om vanuit een wetenschappelijk standpunt de Winti-leer te onderzoeken. Bijvoorbeeld, ” wat is het verschil tussen Winti als Religie en Winti als Mystieke Religie”.

Om dit te kunnen doen moeten we ons dan gaan verdiepen in al de begrippen welke gebruikt worden binnen de Winti-leer. Het is niet de bedoeling om af te wijken van het bestaande, neen, integendeel is het juist uitdiepen van het bestaande zoals; wat gebeurt er bij een trance toestand, wat is Winti, wat is een kabra, jorka, en de verschillende verschijningsvormen van Winti, hoe bepalend is reïncarnatie binnen onze Winti-leer, is er wel sprake van reïncarnatie binnen onze Winti beleving, zo ja hoe herken je dat? Ik kan nog veel meer vragen stellen maar dat laat ik voor een ander moment wanneer wij hiermee bezig zullen zijn.

Wat ik bij jullie nu tracht over te brengen is; een beeld te kunnen vormen waarover deze cursus zal gaan, en ik weet dat het een andere manier van benaderen is dan jullie gewend zijn. Voor het gemak zeg ik dat dit een andere kijk is naar het fenomeen Winti die dan in combinatie met meditatie, tot diepere inzicht zal leiden.

U kunt met uw mobiele telefoon, laptop of computer deelnemen aan deze cursus. 

 Ben je geïnteresseerd of kent je andere geïnteresseerden, meld je dan aan door  het bedrag van €80 voor 23 januari over te maken op rekeningnummer NL10 ABNA 0809324342 t.n.v. L.E. Neyhorst. Wil je meer informatie dan kunt u me bellen op het nummer 0630421785.

Uw Holistisch therapeut,

Lesley Erick Neyhorst