logo Stichting Caribisch Spiritueel Centrum

Meditatie voor beginners

Wat is meditatie, wat betekent het voor de mens. Meditatie betekent jezelf leren kennen vanuit een bepaalt punt die er zorg voor draagt dat in plaats van naar buiten te kijken je leert naar binnen te kijken. Deze vorm van meditatie leert je contact te leggen met je spirituele gids, je bescherm engel of ook wel je innerlijke gids genoemd. Stichting C.S.C. organiseert wederom een cursus meditatie voor beginners.

Wij gaan van start op dinsdag 4 februari 2020 en de cursus duurt 8 weken en tijd van aanvang is 19.00 tot en met 20.30 uur.
Het adres is: Zaagmolen straat 178D Rotterdam.
Het cursusgeld voor deze 8 weken bedraagt € 110, welk ook in twee termijnen betaald kan worden en als volgt; op 4 februari de helft van het cursusgeld en het andere deel na overleg.

Bent u geïnteresseerd of kent u andere geïnteresseerden, dan kunt u bellen met het nummer 0630421785.

Voor geïnteresseerden in Amsterdam en omgeving; wij beginnen op woensdag 5 februari 2020 ook met de meditatie cursus voor beginners in Amsterdam Zuid Oost, Reigersbos 101

Tijd van aanvang is 19.00 tot en met 20.30 uur.
Het cursusgeld voor deze 8 weken bedraagt € 120, welk ook in twee termijnen betaald kan worden en als volgt; op 5 februari de helft van het cursusgeld en het andere deel na overleg.

U kunt zich aanmelden op het nummer 0630421785.

Uw cursus leider is de holistisch therapeut,
Lesley Erick Neyhorst

 

Lezing:

 Reincarnatie en Karma 

Datum: zondag 9 februari 2020

Locatie: Daalwijk 9  1102AA  Amsterdam Zuid Oost.

Tijd: 15:00 uur tot 18:00 uur (inloop 14:30 uur)

Bijdrage: €20

Hoe wordt reincarnatie en karma binnen onze Winti beleving genoemd, en hoe herken je dat?

Hoe verhoud karma zich in relatie tot reincarnatie?

Hoe ontstaat karma?

Kunu of karma, kan dat doorbroken worden?

 

Bent u geinterreseerd en kent u andere geinterreseerden?

Aanmelding: voor 7 februari €20 over maken op bankrekeningnummer: NL10 ABNA 0809324342 t.n.v. L.E.Neyhorst

 

Uw holistisch therapeut,

Lesley Erick Neyhorst

 

 

meditatie

Mediteren met kinderen

Hoezo mediteren?
Kinderen hebben allerlei emoties. Het zijn ook deze emoties die er toe leiden dat kinderen met vormen van stress te maken hebben. Vaak genoeg kan een kind deze moeilijk onder woorden brengen, noch begrijpen, voorkomen of oplossen. Daar hebben zij hulp bij nodig.
Stichting Caribisch Spiritueel Centrum biedt deze hulp in de vorm van de cursus kindermeditatie.

Waarom meditatie met kinderen?
Door meditatie leren kinderen zichzelf kennen en hun bezorgdheden, gedachten en gevoelens te begrijpen. Meditatie is één van de belangrijkste manieren waarop we jonge kinderen kunnen helpen beter met hun leven om te gaan, zowel op persoonlijk als op theoretisch gebied. Meditatie biedt kinderen macht over hun denken en hun emoties, niet door een onderdrukkende zelfbeheersing, maar door meer zelfkennis en zelfacceptatie. Meditatie kan een ongelukkig kind niet in een handomdraai gelukkig maken of alle leed dat door anderen is toegebracht en waar sommige kinderen onder lijden, goedmaken. Meditatie kan leiden tot groter geluk en beter zelf management,
die er toe leidt dat kinderen zich beter gaan concentreren, hun creativiteit gaan inzetten, eigen waarde gaan inzien, daardoor beter presteren, hun geest verruimen, aspecten als zelfacceptatie en zelfvertrouwen herwinnen en versterken zodat problemen en zorgen niet meer zo bedreigend lijken. De cursus is er op gericht om kinderen weerbaar te maken voor de beproevingen die het leven voor ieder van ons, in petto heeft.

Resultaat: 
Aan het eind van de cursus zijn de kinderen toegerust met kennis en vaardigheden om door middel van meditatie:

  • zich kunnen ontspannen en contact maken met hun innerlijke zelf
  • een positief zelfbeeld hebben van zichzelf en komen tot zelfacceptatie
  • hun gevoelens en emoties beter kennen en rust, harmonie en evenwicht in zichzelf vinden
  • beter in balans komen en zich daardoor prettiger voelen in hun lijf
  • in staat zijn te kunnen omgaan met anderen
  • van ieder moment genieten en deze momenten accepteren zoals ze zijn.

Bent u geïnteresseerd als ouder of als verzorger van uw kind en kent u geïnteresseerden, dan kunt u bellen met het nummer 0630421785 voor meer informatie.

tarotkaarten

Tarotkaart leggen

Een luchtige workshop met diepgang, is de juiste omschrijving voor deze workshop tarotkaart leggen.  De combinatie van het leren van de basisbeginselen, het direct bij elkaar kunnen toepassen en de persoonlijke aandacht die we aan een ieder geven, maakt deze workshop voor alle deelnemers tot een boeiend bijeenkomst.

Alle informatie kunnen de deelnemers gebruiken als herinnering aan een zeer bijzondere ervaring.
De workshop gaat van start op zaterdag 2 februari 2019 van 11.00 - 14.00 uur .

Tijdsduur :10 weken.
Kosten    : 6 euro per uur totaal kost de workshop €180, welk ook in twee termijnen betaald kan worden en als volgt; op 2 februari de helft van het cursusgeld en het andere deel na overleg.

Cursus Culturu Skoro

Goedendag beste mensen, zoals ik beloofd heb zouden we verder gaan met de weg te bewandelen welke wij bewust of onbewust gekozen hebben. Ik heb geconstateerd dat er grote verwarring ontstaat als het om de Winti Religie gaat en het onbegrip en de tegenstrijdige stellingen op dit gebied. Vanuit dit standpunt voel ik mij verplicht met jullie de uitdaging aan te gaan om ons vanuit een wetenschappelijke standpunt de Winti-leer te benaderen. Bijvoorbeeld, ” wat is het verschil tussen Winti als Religie en Winti als Mystieke Religie”.

Om dit te kunnen doen moeten we ons dan gaan verdiepen in al de begrippen welke gebruikt worden binnen de Winti-leer. Het is niet de bedoeling om af te wijken van het bestaande, neen, integendeel is het juist uitdiepen van het bestaande zoals; wat gebeurt er bij een trance toestand, wat is Winti, wat is een kabra, jorka, en de verschillende verschijningsvormen van Winti, hoe bepalend is reïncarnatie binnen onze Winti-leer, is er wel sprake van reïncarnatie binnen onze Winti beleving, zo ja hoe herken je dat? Ik kan nog veel meer vragen stellen maar dat laat ik voor een ander moment wanneer wij hiermee bezig zullen zijn.

Wat ik bij jullie tracht over te brengen is; een beeld te vormen waarover deze cursus zal gaan, en ik weet dat het een andere manier van benaderen is dan jullie gewent zijn. Voor het gemak zeg ik dat dit een andere kijk is naar het fenomeen Winti die dan in combinatie met meditatie, tot diepere inzicht zal leiden.

De cursus gaat van start op woensdag 25 september 2019 en van 19.00- 21.00 uur. De cursus duurt 10 weken en het kost €130, welk ook in twee termijnen betaald kan worden en als volgt; op 25 september de helft van het cursusgeld en het andere deel na overleg. Het adres is: Reigersbos 101 te Amsterdam Zuid-Oost.

Bent u geïnteresseerd of kent u andere geïnteresseerden, dan kunt u bellen met het nummer 0630421785.

Met vriendelijk groet,

Lesley Erick Neyhorst