Caribisch Spiritueel

Centrum

Het Caribisch Spiritueel Centrum baant de weg voor toegankelijke diensten en kennisoverdracht.

Lesley Neyhorst

De Kracht van Holistisch Genezing

CSC is een non-profitorganisatie die toegankelijke workshops biedt aan professionals, zorgverleners en beleidsmakers. Ze bieden ook persoonlijke assistentie bij cultureel gebonden problemen met de holistisch therapeut dhr. L.E. Neyhorst.

Holistische therapie optimaliseert het communicatiesysteem van lichaam en geest om de algehele gezondheid te verbeteren, met behulp van alternatieve geneeswijzen.

Aankondigingen

Nieuwste aankondigingen en workshops: blijf op de hoogte!

Karma, reïncarnatie en de dood. Hoe verhoudt dit zich tot Winti? Stichting Caribisch Spiritueel Centrum organiseert op zondag 8 oktober 2023, een lezing met als titel “Du un Winti tori dang un kaba”. Winti rituelen uitvoeren heeft niet alleen een begin, maar ook een einde. Ala biging abi wang kabra. Op deze themamiddag gaat het […]

Startdatum: dinsdag 3 september 2024 Opleidingsduur: 2 jaar. Wij starten het eerste leerjaar van de opleiding met Zoom sessies. Het tweede jaar zijn praktijkdagen. Het rooster wordt na je aanmelding via de mail opgestuurd. Tijdstip cursus: 19.00 – 21.00 uur via Zoom Kosten: € 985 Na deze opleiding moet je in staat zijn om als […]

Start woensdag 24 april 2024 Meditatie voor beginners. Deze vorm van meditatie leert je contact te leggen met je spirituele gids, je bescherm engel of ook wel je innerlijke gids genoemd. Wij gaan van start op woensdag 24 april 2024 en de cursus duurt 8 weken en tijd van aanvang is: inloop 19.00 uur en […]

Start: 9 september 2023 via Zoom Een luchtige workshop met diepgang, is de juiste omschrijving voor deze workshop tarotkaart leggen. De combinatie van het leren van de basisbeginselen, het direct bij elkaar kunnen toepassen en de persoonlijke aandacht die we aan een ieder geven, maakt deze workshop voor alle deelnemers tot een boeiend bijeenkomst. Alle […]

Start 6 februari 2024 Via Zoom Dinsdag 6 februari, Van 19.00 tot 21.00 uur. De cursus duurt 10 weken en kost €100. U kunt zich aanmelden door het bedrag van €100 voor 5 februari over te maken op rekeningnummer NL42 INGB 0006 9899 57 t.n.v. st. Caribisch Spiritueel Centrum. Bent u geïnteresseerd en kent u […]

Waarom herinneren we ons onze vorige levens niet? Dat doen we wel. Deze vraag wordt vaak gesteld, maar ze is eigenlijk niet goed geformuleerd. Ze zou moeten luiden: “waarom zijn wij niet instaat de omstandigheden van onze vorige levens in ons geheugen terug te roepen?” Ons karakter zelf is namelijk herinnering en genialiteit. In bepaalde familie worden twee kinderen geboren die,

Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en kennisoverdracht naar zusterorganisaties. Hiertoe worden methodieken ontwikkeld die toegankelijk zijn voor zowel autochtone als allochtone professionals, vrijwilligers, mantelzorgers, ..

Aanbod

Gezien de complexiteit van factoren bij cliënten met cultuurgerelateerde problematiek is voorzichtigheid geboden. Allereerst vindt selectie plaats binnen de eigen organisatie. Cliënten die reeds het reguliere circuit hebben bewandeld en geen baat vonden, ..

 

Groei door middel van workshops en therapieën

Doe mee aan workshops van Stichting CSC om de kwaliteit van service en kennisoverdracht te verbeteren. Geschikt voor professionals, vrijwilligers, zorgverleners, beleidsmakers en iedereen die wil leren.

Holistische therapieën zoals droomtherapie, meditatietraining en fytotherapie zijn beschikbaar onder leiding van Holistisch Therapeut, dhr. L.E. Neyhorst.

Optimaliseer communicatie tussen lichaam en geest en verbeter fysieke en mentale gezondheid. Doe mee en ontdek nieuwe manieren om jezelf te genezen.

Doelstelling

Gezien de complexiteit van factoren bij cliënten met cultuurgerelateerde problematiek is voorzichtigheid geboden. Allereerst vindt selectie plaats binnen de eigen organisatie. Cliënten die reeds het reguliere circuit hebben bewandeld en geen baat vonden, zijn misschien geholpen met winti als natuurlijke behandelmethode. Om dit echter te onderkennen, is specifieke kennis nodig. De hulpverlener moet een beroep kunnen doen op de holistisch therapeut die aangeeft wat de oorzaak zou kunnen zijn en of hij hulp kan bieden. Diagnostiek en behandeling zijn niet altijd overdraagbaar aan andere hulpverleners: een holistisch therapeut wordt geboren met bepaalde gaven die gedurende zijn leven verder worden ontwikkeld. Wel kan hij ertoe bijdragen de problematiek te verhelderen bij andere hulpverleners en voorstellen doen in de aanpak ervan.

Hoewel de klachten bij verschillende individuen gelijksoortig kunnen zijn, kunnen diagnose en behandelwijze verschillen. Om meer aandacht te vestigen op het bestaan van Winti en het effect daarvan op het functioneren van cliënten, zullen informatieve bijeenkomsten aan groepen hulpverleners worden gehouden. Hierdoor kunnen symptomen sneller herkend worden en kan er vroegtijdig aan de bel worden getrokken door hulpverleners, hetgeen de behandeling van de cliënt alleen maar ten goede komt.

Aanbod

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en kennisoverdracht naar zusterorganisaties. Hiertoe worden methodieken ontwikkeld die toegankelijk zijn voor zowel autochtone als allochtone professionals, vrijwilligers, mantelzorgers, beleidsmakers zorg en welzijn, en overige belangstellenden. Door middel van o.a. lezingen, workshops wil Stichting CSC de toegankelijkheid voor bovengenoemde disciplines vergroten.  

Daarnaast biedt de stichting ook individuele hulp aan de categorie cliënten die kampt met cultuurbepaalde problematiek (zie boven). Dit gebeurt in de persoon van dhr. L.E. Neyhorst die werkzaam is als holistisch therapeut. Het holistisch denken heeft als uitgangspunt dat de mens door een aangeboren intelligentie, die door het lichaam vloeit, verbonden is met de universele intelligentie die de wereld gaande houdt. Is dit proces verstoord, dan kunnen er allerlei klachten optreden. De taak van de holistisch therapeut bestaat uit het optimaliseren van de werking van dit communicatie systeem, zodat lichaam en geest weer naar behoren kunnen functioneren. De holistisch therapeut maakt hierbij gebruik van verschillende alternatieve geneeswijzen zoals:

  1. Touch for health
  2. Fytotherapie ( gebruik van kruiden zowel in -als uitwendig.)
  3. Magnetisme
  4. Droomtherapie
  5. Kaartleggen ( geen voorspellingen)
  6. Meditatietraining