Lesley Neyhorst

Welkom op de website van Stichting Caribisch Spiritueel Centrum.

Stichting CSC biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van een vernieuwende vorm van hulpverlening en stelt u in staat gebruik te maken van beschikbare expertise op dit gebied.

Ik hoop dat u kunt vinden waarnaar u opzoek bent

Lesley Neyhorst
Lesley Neyhorst

Welkom op de website van Stichting Caribisch Spiritueel Centrum.

Stichting CSC biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van een vernieuwende vorm van hulpverlening en stelt u in staat gebruik te maken van beschikbare expertise op dit gebied.

Ik hoop dat u kunt vinden waarnaar u opzoek bent.

Lesley Neyhorst

Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en kennisoverdracht naar zusterorganisaties. Hiertoe worden methodieken ontwikkeld die toegankelijk zijn voor zowel autochtone als allochtone professionals, vrijwilligers, mantelzorgers, ....

Aanbod

Gezien de complexiteit van factoren bij cliënten met cultuurgerelateerde problematiek is voorzichtigheid geboden. Allereerst vindt selectie plaats binnen de eigen organisatie. Cliënten die reeds het reguliere circuit hebben bewandeld en geen baat vonden,....

Winti en Hulpverlening

Via maatschappelijk werk krijgt Stichting CSC direct te maken met allerlei vraagstukken van cliënten waaronder ook cultuur bepaalde cases. In deze categorie vallen  o.a. cliënten die:

  • Vaak van andere hulpverleningsinstanties komen, ontevreden zijn en vinden dat hun omgeving niet voldoende oor heeft voor hun problematiek. Ze zijn ten einde raad omdat ze met regelmaat als ontoerekeningsvatbaar worden gestigmatiseerd.
  • Lichamelijke klachten hebben waarvoor geen fysieke oorzaken aan te wijzen zijn.
  • Ondersteuning nodig hebben bij emotionele en lichamelijke klachten zoals: depressie, stress, vermoeidheid, angst, rugklachten.
  • Het contact met hun gevoel en lichaam kwijt zijn.
  • Het gevoel hebben dat ze geleid worden door een kwade macht.
  • Begeleiding nodig hebben bij rouwverwerking en trauma’s.