logo Stichting Caribisch Spiritueel Centrum

De innerlijke man en de innerlijke vrouw

Ieder mens heeft - of we nu man of vrouw zijn - een mannelijke en een vrouwelijke kant. Wij bezitten zowel vrouwelijke als mannelijke energie. Naar mijn mening is het één van de grootste uitdagingen in ons leven om deze aspecten te leren herkennen, waardoor we de energieën in balans kunnen brengen met ons eigen wezen.

Het idee van vrouwelijke en mannelijke energie zal bij sommigen van u bekend zijn. Oosterse filosofen hebben altijd gesproken over Yin en Yang aspecten van het universum. Deze aspecten zijn niet alleen binnen in ons. Het hele universum is opgebouwd uit Yin en Yang. Vandaar dat er in sommige kringen gesproken wordt over micro en macro kosmos. Zoals de werking zich in ons voltrekt ( microkosmos), zo voltrekt het zich ook in het universum

( Macrokosmos); de twee tegengestelde energieën: het handelende en het ontvankelijke, het positieve en het negatieve, licht en donker, mannelijk en vrouwelijk.

De Zwitserse psycholoog en psychiater, Carl Gustav Jung, ( 1875 1961) heeft onderzoek verricht met zijn concept van anima en animus. Zijn stelling is dat elke vrouw een mannelijke kant heeft de animus, en elke man een vrouwelijke kant de anima. De meeste van ons hebben deze aspecten vergaand onderdrukt en zouden daarmee in het reine moeten komen.

Ik heb gemerkt dat sommigen een vooroordeel hebben als het gaat om de woorden mannelijk en vrouwelijk.

In onze cultuur zijn er zeer stringente ideeën omtrent de betekenis van deze woorden. Ze zijn emotioneel sterk beladen, maar als wij de diepere betekenis ervan onderzoeken, zullen wij het verhevene dat in ons leeft beter leren begrijpen. Ik beschouw het mannelijke en het vrouwelijke op een bijzondere manier. Het vrouwelijke deel in ons is het intuïtieve. Het vormt de meest fundamentele en meest wijze en leidinggevende kracht in ons; de hogere macht van het universum waarmee wij contact kunnen leggen doormiddel van afstemming. Door middel van de vrouw in ons nemen wij de creatieve kracht van het universum in ons op. Je zou het kunnen beschouwen als de Goddelijke instroom die zich voltrekt.

Het mannelijke deel in ons houdt daadkracht in. Het vormt ons vermogen dingen tot stand te brengen, tot handelen, tot bewegen van ons lichaam. Je kunt het vergelijken met het Goddelijke.

De energie komt binnen door de vrouwelijke poort en beweegt zich naar buiten door middel van het mannelijke denkvermogen dat tot handelen leidt.

Deze twee innerlijke krachten vormen samen het proces van creativiteit. Wanneer wij energie ontvangen en haar tot uiting brengen zijn wij bezig iets te scheppen.

 Een kunstschilder kan plotseling geïnspireerd worden, een ingeving krijgen, voor een schilderij, een beeld dat hem door zijn innerlijke vrouw is ingegeven. Hij grijpt direct naar zijn penseel en gaat schilderen, een actie die door zijn innerlijke man wordt ondernomen.

In mijn eigen leven is dit principe bijvoorbeeld werkzaam wanneer ik zin heb om te mediteren. De eerste impuls komt van de hogere kracht van het universum en bereikt mij door mijn innerlijke vrouw, mijn intuïtieve gevoel, in de vorm van een stemmetje dat zegt: Ik heb zin te mediteren. Er is iets dat ik wil weten. Het gevolg is dat dit door mijn mannelijk, zelf ten uitvoer wordt gebracht; ik ga dan rustig en ontspannen zitten of liggen, en begin mij open te stellen voor de verbinding van de man en de vrouw in mij. Eenvoudiger geformuleerd: De innerlijke vrouw zegt: dit voel ik, de innerlijke man zegt: ik hoor je; wat wil je dat ik doe? zij zegt: Ik wil dit, en hij zegt: Wil je dat? Het is prima, ik zal zorgen dat je het krijgt. Deze vereniging van vrouwelijke en mannelijke energie binnen het individu vormt de basis van iedere schepping.

Om een harmonieus en creatief leven te leiden moeten wij deze beide energieën volledig en ten volle tot hun recht laten komen en samen laten werken. Daarbij is van belang dat de vrouwelijke energie de leiding heeft. Van naturen is het haar functie onze gids te zijn.

De vrouwelijke energie is afgestemd op de hogere intelligentie van het universum. Het is een natuurlijke drang bij de mens om onder leiding te staan van deze hogere intelligentie. De functie van de mannelijke energie is zich te onderwerpen aan deze hogere intelligentie, en uit te vinden hoe gestalte te geven aan de opgedane indrukken die het individu krijgt. Met andere woorden: de ware functie van mannelijke energie is directheid, helderheid, en een bezielde kracht, gebaseerd op dat wat het universum binnen in ons via de innerlijke vrouw aan ons wil openbaren.

Het is van groot belang te weten dat ik het over een innerlijk gebeuren heb. Dit kan voor sommigen verwarrend lijken, omdat men gauw geneigd is de dingen buiten zich te plaatsen. Men zou kunnen gaan denken dat ik beweer dat de vrouw aan de man moet vertellen wat hij moet doen, en dat de man naar de vrouw moet luisteren om zodoende altijd voor haar klaar te staan. Dat is niet wat ik probeer uit te leggen. Ik tracht te zeggen dat de vrouwelijke kracht van ons wezen, die de innerlijke leiding voorstelt, de drijvende kracht is die de aanzet geeft, en dat de mannelijke kracht de energie is, die onze innerlijke wijsheid in praktijk moet brengen. Het idee van mannelijk en vrouwelijk is in feite een andere kijk naar ons zelf. Het wil duidelijk maken dat wij moeten luisteren naar onze eigen innerlijke waarheid en bereid moeten zijn daarnaar te handelen.

Gaan wij het begrip mannelijke en  vrouwelijke energie op de traditionele wijze beredeneren, dan kunnen wij concluderen dat wij ons zelf een grote beperking hebben opgelegd. Vrouwen gebruiken alleen hun vrouwelijke en mannen alleen maar hun mannelijke energie. Van binnen is ieder individu echter een compleet mannelijk en vrouwelijk wezen.

Voor onze groei als mens, hebben wij beide vormen van energie nodig.

Het beangstigt velen wanneer zij met dit idee worden geconfronteerd. Men is bang dat iedereen dan hetzelfde zal zijn: geen man, geen vrouw, en dat we uiteindelijk allen één zullen zijn. Niets is minder waar. Ik ben erven overtuigd dat wanneer de vrouw zich laat ondersteunen door haar mannelijke energie, zij zich veiliger zal voelen om vrouwelijker te worden, om emotioneler, ontvankelijker, meer open en zachter te zijn. Door haar mannelijke energie te leren kennen zal het haar tot steun zijn en voor haar zorgen. Op precies dezelfde wijze zullen mannen hun mannelijkheid kunnen sterken en tot meer in staat zijn wanneer ze de kracht van hun vrouwelijke energie leren of durven aanvoelen. In plaats van meer op elkaar te gaan lijken, worden we individueel sterker waardoor we de beproevingen van het leven beter kunnen begrijpen en sturen, omdat wij ons niet beperken tot slechts één helft van ons wezen.

De meeste van ons hebben nog niet geleerd hoe wij onze mannelijke en vrouwelijke energie op een natuurlijke manier in harmonie met elkaar kunnen laten samenwerken. In het dagelijkse leven gebruiken wij onze mannelijke energie, ons vermogen tot denken en handelen, om onze vrouwelijke intuïtie te onderdrukken, in plaats van haar te ondersteunen. Dit traditionele gebruik van de mannelijke energie noem ik de oermannelijkheid.

Deze bestaat in zowel mannen als vrouwen in gelijke mate, al is het dikwijls duidelijker en zichtbaarder bij mannen en subtieler en meer verborgen bij vrouwen. De oermannelijkheid is dat deel van ons dat overal macht over wil hebben. Oorlog voeren is een goed voorbeeld van oermannelijke energie, hier kunnen we het gebrek aan wijsheid en leiding van de vrouwelijke kracht bespeuren. De meeste mannen zijn bang voor de vrouwelijke kracht omdat ze zich niet over willen geven aan de kracht van het universum. Ze zijn bang hun persoonlijkheid te verliezen.

Een andere benaming voor de oermannelijkheid is ik of ego. Het ego wil tot elke prijs vasthouden aan individualiteit en afscheiding. Daarom ontkent het de kracht van het vrouwelijke, die zich beweegt in de richting van verbinding en eenheid.

In relatie tot de oermannelijkheid staat het vrouwelijke in de wereld hulpeloos. Het is niet bij machte om rechtstreeks naar buiten te treden. Als we onze vrouwelijke energie niet kunnen uiten door middel van onze mannelijke energie, dan komt ze dikwijls op een indirecte manier tot uiting. Geheimzinnigheiden manipulatiezijn hiervan het gevolg. Vind de energie geen uitweg dan kan dat voor ons problemen opleveren en zelfs tot lichamelijke ziekten leiden. De oermannelijkheid, ofwel het ego, is bang voor de kracht van de vrouwelijke energie omdat dit de kracht is van de geest. Het is de kracht van het universum die de indruk wekt totaal onbeheersbaar te zijn, onbeheersbaar door het ego. Wij zijn bang om die beheersing op te geven, bang om ons ego over te geven aan de kracht van het universum en erop te vertrouwen dat deze hogere macht werkelijk weet wat het doet. In de kern is de oermannelijke kracht bang dat de kracht van het vrouwelijke groter is dan hij.

Dat is in zekere zin ook zo, maar daar staat tegenover dat hoe meer het mannelijke in ons bereid is te luisteren naar het vrouwelijke, actie onderneemt en daadwerkelijk handelt, hoe meer zijn kracht zal toenemen. Hij zal door de kracht van het vrouwelijke tot steeds meer in staat zijn. Uiteindelijk zullen we lichamen hebben die zo veerkrachtig en sterk zijn, dat ze steeds beter de universele creatieve energie die erdoorheen stroomt zullen kunnen hanteren.

Hoe meer ons mannelijk aspect luistert naar ons vrouwelijk aspect en handelt in overeenstemming met haar leiding, hoe sterker de afstemming wordt, hoe meer wij deze creatieve energie zullen voelen stromen door ons hele lichaam. Hierdoor zullen wij beter in staat zijn deze creatieve energie op een positieve manier in ons dagelijks leven toe te passen. Telkens wanneer wij luisteren naar onze intuïtieve ingevingen en de moed hebben er in belangrijke en minder belangrijke zaken in ons leven onvoorwaardelijk op te vertrouwen, worden wij alleen maar sterker, breiden we ons inzicht uit en vergroten ons zelfvertrouwen.

In feite zijn de dingen die minder belangrijk lijken, juist de valkuilen in ons leven. Wanneer wij bijvoorbeeld iets willen doen, maar dat niet ten uitvoer durven te brengen uit angst hoe men erop zou kunnen reageren, dat iemand het niet goed vindt; op zulke momenten faalt ons mannelijk aspect en handelt het niet naar de intuïtie van het vrouwelijke. Als wij dit gedrag kunnen veranderen, al is het maar proberen, dan zullen wij een groot verschil in ons gevoel bespeuren.

Wanneer we bijvoorbeeld iets willen zeggen en we hebben de moed dat ook te doen, dan zullen wij ons sterker gaan voelen en zelfverzekerder.

En dat gevoel is het mannelijke aspect dat luistert naar het vrouwelijke. Wanneer iemand je een voorstel doet om samen iets te ondernemen maar je hebt eigenlijk helemaal geen zin om mee te doen, maar je doet dat omdat je vindt dat je de ander niet teleur wilt stellen, dan is dat een voorbeeld van de oermannelijkheid die niet handelt volgens de ingeving van het vrouwelijke. Maar wanneer je voelt dat je geen zin hebt om mee te doen, ondersteunt je mannelijke kant je en je zegt: Nee, daar heb ik nu helemaal geen zin in, dan zal jij je iets sterker voelen alleen maar van weeg het feit dat je op je zelf hebt vertrouwd.

In ons traditionele rollenpatroon hebben wij de oermannelijke en vrouwelijke energie uitgespeeld. De traditionele rol van de man houdt in dat hij heel sterk en beheerst is en zijn gevoelens voor zich houdt en bijna zo emotieloos is als een robot of een machine en het gevolg daarvan is dat hij vrouwen onderdrukt, zoals hij zijn eigen innerlijke vrouw onderdrukt.

Binnen de traditionele macho man schreeuwt een hulpeloze, hysterische vrouwenstem wanhopig om aandacht. Hij zal de neiging hebben vrouwen aan te trekken die weinig gevoel van eigen waarde hebben en zich in hun hulpbehoevendheid aan hem vastklampen of hun kracht op een indirecte manier uiten door middel van manipulatie: het naïeve, snoezige kleine meisje spelen, seksueel verleidelijk gedrag, oneerlijkheid of kattigheid vertonen.

De traditionele rol van de vrouw houdt in dat zij emotioneel en intuïtief is, maar niet geleerd heeft de macht die zij bezit in haar dagelijks leven toe te passen. Daarom is zij geneigd tot manipulatie; ze kan haar macht niet direct uitoefenen en daarom doet zij dat indirect. Ze voelt zich hulpeloos en afhankelijk van mannen.

Vanuit dit perspectief is iedereen maar half mens en voor zijn of haar gezond bestaan in feite afhankelijk van de andere helft. Wij kunnen geen gezond leven leiden zonder de beschikking te hebben over mannelijke en vrouwelijke energie. Beide geslachten zijn daarin in hun voortbestaan afhankelijk van elkaar. In sommige opzichten is dit misschien een perfecte en functionele overeenkomst: mannen helpen vrouwen en vrouwen helpen mannen. Er ligt echter een probleem aan ten grondslag. Wanneer jij je als individu niet compleet voelt, als je het gevoel hebt voor je voortbestaan van een ander afhankelijk te zijn, leef je voortdurend in angst dat je de ander verliest. Diep van binnen weet je echter dat de persoon tot wie jij je aangetrokken voelt een spiegel voor je is. Je ziet in dat het motief voor je relatie is om iets over jezelf te leren en je verbinding met het universum te vervolmaken. Elke vorm van intieme relatie, van het meest traditionele huwelijk tot open homo en biseksuele relaties, is een poging van het individu om het evenwicht tussen de innerlijke man en de innerlijke vrouw te herstellen. Door de balans te vinden tussen het mannelijke en het vrouwelijke in ieder van ons als individu, kunnen wij in relatie treden vanuit een positie van compleet zijn. Ik ben een compleet mannelijk/vrouwelijk menselijk wezen en jij weerspiegelt dit compleet zijn in mij. Door voor elkaar een spiegel te zijn, kunnen wij van elkaar leren.

Veel vrouwen bezitten een sterk ontwikkelde mannelijke energie. Ze zijn zeer intellectueel, actief, en gedreven tot het dragen van verantwoordelijkheid. Dat deel van zich geven ze echter niet de plaats en de functie die het verdient. Het wordt eigenlijk vaak ontkend.

In wezen beschermen de meeste vrouwen hun kwetsbare gevoelens door een schild om zich heen te plaatsen. Als zij leren die sterke mannelijke energie te gebruiken om naar hun vrouwelijke kant te luisteren en haar te vertrouwen en te ondersteunen, dan geeft hen dat de veiligheid en steun om ten volle naar buiten te treden. Hierdoor zullen zij bemerken dat ze ontvankelijker en kwetsbaarder geworden zijn, maar ook zachter van karakter hetgeen ze ook zullen uitstralen.

Vrouwen die dit beheersen weten hun waarde goed in te schatten en geven hun verantwoordelijkheid niet meer uit handen. Deze verandering vormt tevens een uitdaging voor een diepgeworteld patroon dat eeuwen heeft standgehouden en het zal tijd kosten het tot in de kern van onze psyche te doorbreken. De sleutel hiertoe is blijven luisteren naar je diepste gevoelens, en er op vertrouwen en ernaar handelen.

Door de vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke binnen het individu wordt het mogelijk dat echte liefde en hartstocht vanuit het universum door ons heen stroomt. Onze relaties kunnen gebaseerd zijn op de liefde en passie van het universum in plaats van op een gevoel van ontoereikendheid.

De vrouwelijke kracht, de kracht van de geest, is altijd in ons aanwezig. Het hangt van het ego, je mannelijke energie af, hoe je met deze kracht omgaat. Je kan er tegen vechten of er blokkades voor opwerpen in een poging deze kracht te beheersen en je zelf ervan te vrijwaren, maar je kan je er ook aan overgeven, je zelf ervoor openstellen, erop vertrouwen, er je steun aan geven en je erdoor laten leiden. Terwijl ieder van ons hier op het persoonlijke vlak mee bezig is, rekenen wij er op cultureel en maatschappelijk vlak mee af. Het is alsof de wereld zich beweegt van een toestand van angst en wantrouwen van de mannelijke kracht, naar een toestand waarin de nieuwe mannelijkheid in ons deze kracht van geest vertrouwt en ondersteunt en bereid is deze kracht erbovenop te helpen en er uitdrukking aan te geven in de wereld. We kunnen zien hoe ons individuele leven in evenwicht begint te komen wanneer deze verandering zich aan het voltrekken is. Het zal zich gaan weerspiegelen in onze relatie en op den duur zal de hele wereld erdoor worden getransformeerd.

De vrouwelijke kracht is in opkomst in onze wereld. Terwijl zij in ons naar voren treedt en wij haar erkennen en ons aan haar overgeven, zal de oer mannelijkheid in ons getransformeerd worden. Hij zal opnieuw verschijnen, herboren worden via het vrouwelijke als de nieuwe mannelijkheid, degene die in zijn vertrouwen en liefde voor haar zich geheel aan haar geeft. Hij moet groeien en in kracht haar gelijke worden zodat ze de geliefden kunnen worden waarvoor ze bestemd zijn. Kortom, de nieuwe mannelijkheid zal zich met de opkomst van de vrouwelijke kracht steeds verder openbaren.

Daarvoor hebben we de ware mannelijke energie in ons slechts zelden kunnen ervaren. De enige voorstelling die wij maakten was van de oermannelijkheid. De geboorte van de nieuwe mannelijkheid wordt bepaald door het tijdperk waarin wij nu leven. De nieuwe wereld wordt in eerste instantie binnen in onszelf opgebouwd en zij wordt om ons heen zichtbaar als de nieuwe mannelijke energie in volle glorie de vrouwelijke kracht van de geest tot uitdrukking brengt.