Winti &

Hulpverlening

Via maatschappelijk werk krijgt Stichting CSC direct te maken met allerlei vraagstukken van cliënten waaronder ook cultuur bepaalde cases. In deze categorie vallen  o.a. cliënten die:

  • Vaak van andere hulpverleningsinstanties komen, ontevreden zijn en vinden dat hun omgeving niet voldoende oor heeft voor hun problematiek. Ze zijn ten einde raad omdat ze met regelmaat als ontoerekeningsvatbaar worden gestigmatiseerd.
  • Lichamelijke klachten hebben waarvoor geen fysieke oorzaken aan te wijzen zijn.
  • Ondersteuning nodig hebben bij emotionele en lichamelijke klachten zoals: depressie, stress, vermoeidheid, angst, rugklachten.
  • Het contact met hun gevoel en lichaam kwijt zijn.
  • Het gevoel hebben dat ze geleid worden door een kwade macht.
  • Begeleiding nodig hebben bij rouwverwerking en trauma’s.

 

Omdat de cliënten, ondanks hun lange tocht door de hulpverlening en de daarmee gepaard gaande frustraties, geen baat vonden, zoeken ze een hulpverlener die weet heeft van hun cultuur en daaraan verbonden geneeswijze. Via wintigeneeswijze verwachten ze inzicht te krijgen in hun situatie en weer de regie over hun leven. Een groot obstakel voor hen is echter een betrouwbare wintigenezer te vinden, een die onder controle staat van instellingen die opereren op het vlak van maatschappelijke hulpverlening en gezondheidszorg.

Wat is Winti?

Het ontstaan van winti brengt ons terug naar het begin van de mensheid. Toen was men verbaasd over de natuurverschijnselen die zich openbaarden vanuit de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.

Omdat men het geen plek kon geven werden aan de elementen krachten toegekend. Ieder natuurelement had zo zijn Godheid. Dat was toen meer bijgeloof. Naarmate de mens evolueerde kwam hij erachter dat de natuur ook wetten kende die nageleefd moesten worden om in harmonie te kunnen leven met diezelfde natuur. Doordat men hier steeds meer waarde aan ging hechten werden er rituelen bedacht om in contact te treden met de Goden.

Door de slavernij werden er in Suriname verschillende Afrikaanse stammen bij elkaar gebracht, ieder met zijn eigen taal, geloof en gebruiken gerelateerd aan het gebied van herkomst. Om te kunnen overleven in de nieuwe situatie was men gedwongen tot samenwerking. Communicatie was belangrijk, geloof echter het allerbelangrijkste. Zo wordt er op een bepaald moment van het verblijf in het nieuwe land een religie of godsdienst gecreëerd: Winti. Dit was een zeer langdurig proces. Het begon met het ontstaan van een nieuwe taal waardoor onderlinge communicatie mogelijk werd. Vervolgens werden zeden en gewoonten zo vermengd dat er iets unieks ontstond in Suriname. Dat was al gebeurd op het gebied van de taal en later ook op dat van het geloof. Dit gaf hoop om te kunnen overleven. Voor de blanke overheersers was dit zeer beangstigend. Men zag wat voor invloed deze levensbeschouwing op de zwarte slaven had. Daarom werd het verboden Winti te bedrijven, het was voor de blanken ongrijpbaar. Gaan wij het woord Winti definiëren dan kom je tot:

  1. Dat wat ongrijpbaar is
  2. Dat wat ondeelbaar is
  3. Dat wat alles doordringt en in zijn werking ondefinieerbaar is
  4. Dat wat groter is dan wij

 

Maar de Winti heeft ook zijn meerdere. Er bestaat een nog grotere kracht, die de elementen geschapen heeft. Deze wordt Anana Keduama Keduampon genoemd, de Schepper van alles. Winti is de schakel tussen ons en deze Schepper. Winti is in zijn beginsel meer dan een religie, het is ook geneeskunde, therapie, ethiek  enz.. Winti beslaat alle facetten van het leven. Specifieke kwaliteiten zoals geneeskunst zijn aangeboren en moeten verder ontwikkeld worden.

Behandeling en Samenwerking

Steeds vaker komt ook vanuit  hulpverleningsinstellingen, de roep om de hulp van een wintigenezer naar voren. Hulpverleners zijn vaak niet bekend met deze vorm van hulpverlening en weten niet tot wie zij zich moeten wenden om aan deze hulpvraag vanuit de cliënt op een bonafide wijze tegemoet te komen.

Stichting CSC biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van deze vorm van hulpverlening en stelt u in staat gebruik te maken van beschikbare expertise op dit gebied.

Afhankelijk van de problematiek/case geschiedt de behandeling individueel en/of groepsgewijs en in nauw contact met de betrokken instelling c.q. consulent(e). Hetzelfde geldt voor de duur (gemiddeld 1 t/m 1½ uur) en de frequentie.

Kosten
In overleg met Stichting CSC worden de kosten per dienst vooraf vastgesteld overeenkomstig de geldende tarieven in de hulpverleningssector.