Welkom

U bevindt zich op de vernieuwde website van Stichting Caribisch Spiritueel Centrum.
Stichting CSC biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van een vernieuwende vorm van hulpverlening en stelt u in staat gebruik te maken van beschikbare expertise op dit gebied.

Hoop dat u kunt vinden waarnaar u opzoek bent

Aanbod

Gezien de complexiteit van factoren bij cliënten met cultuurgerelateerde problematiek is voorzichtigheid geboden. Allereerst vindt selectie plaats binnen de eigen organisatie. Cliënten die reeds het reguliere circuit hebben bewandeld en geen baat vonden, zijn misschien geholpen met winti als natuurlijke behandelmethode. Om dit echter te onderkennen, is specifieke kennis nodig. De hulpverlener moet een beroep kunnen doen op de holistisch therapeut die aangeeft wat de oorzaak zou kunnen zijn en of hij hulp kan bieden. Diagnostiek en behandeling zijn niet altijd overdraagbaar aan andere hulpverleners: een holistisch therapeut wordt geboren met bepaalde gaven die gedurende zijn leven verder worden ontwikkeld. Wel kan hij ertoe bijdragen de problematiek te verhelderen bij andere hulpverleners en voorstellen doen in de aanpak ervan.

Hoewel de klachten bij verschillende individuen gelijksoortig kunnen zijn, kunnen diagnose en behandelwijze verschillen. Om meer aandacht te vestigen op het bestaan van Winti en het effect daarvan op het functioneren van cliënten, zullen informatieve bijeenkomsten aan groepen hulpverleners worden gehouden. Hierdoor kunnen symptomen sneller herkend worden en kan er vroegtijdig aan de bel worden getrokken door hulpverleners, hetgeen de behandeling van de cliënt alleen maar ten goede komt.


Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en kennisoverdracht naar zusterorganisaties. Hiertoe worden methodieken ontwikkeld die toegankelijk zijn voor zowel autochtone als allochtone professionals, vrijwilligers, mantelzorgers, beleidsmakers zorg en welzijn, en overige belangstellenden. Door middel van o.a. lezingen, workshops wil Stichting CSC de toegankelijkheid voor bovengenoemde disciplines vergroten.  

Daarnaast biedt de stichting ook individuele hulp aan de categorie cliënten die kampt met cultuurbepaalde problematiek (zie boven). Dit gebeurt in de persoon van dhr. L.E. Neijhorst die werkzaam is als holistisch therapeut. Het holistisch denken heeft als uitgangspunt dat de mens door een aangeboren intelligentie, die door het lichaam vloeit, verbonden is met de universele intelligentie die de wereld gaande houdt. Is dit proces verstoord, dan kunnen er allerlei klachten optreden. De taak van de holistisch therapeut bestaat uit het optimaliseren van de werking van dit communicatie systeem, zodat lichaam en geest weer naar behoren kunnen functioneren. De holistisch therapeut maakt hierbij gebruik van verschillende alternatieve geneeswijzen zoals:

  1. Touch for health
  2. Fytotherapie ( gebruik van kruiden zowel in -als uitwendig.)
  3. Magnetisme
  4. Droomtherapie
  5. Kaartleggen ( geen voorspellingen)
  6. Meditatietraining